Poštovani korisnici,

Ukoliko ste kupili bilo koji uređaj iz naše ponude i imate problem (u garantnom roku ili van njega), naša servisna služba je tu da Vam pomogne. Možete kontaktirati naš korisnički servis svakim radnim danom od 8h do 20h i subotom od 08h do 16h, na broj telefona: 061 266 2740.

Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikacijama navedenim na web sajtu ili u uputstvu za korišćenje.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa pr anim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac kupcu.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Kako bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja. U tom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Ukoliko nakon određenog vremena korišćenja, proizvod prestane sa radom u garantnom roku ili van njega, molimo Vas da nas obavestite o tome. Fiskalni račun obavezno čuvajte dok traje garantni period, jer bez njega nećete moći da ostvarite uslove iz garancije. U slučaju da reklamirani proizvod nismo u mogućnosti da popravimo ili da ga zamenimo novim zbog rasprodaje zaliha, izvršićemo povrat novca.

Rok za rešavanje reklamacija ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu, od dana podnošenja reklamacije.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

– Neispravnost reklamiranog proizvoda prijavite korisničkom servisu na broj telefona 061 266 2740, kako biste dobili uputstva o daljoj proceduri.
– Podnesete na uvid fiskalni račun ili drugi dokaz o kupovini.
– Napišete sažet neispravnosti.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti da kupac može da pošalje robu o
trošku trgovca putem kurirske službe D Express.

Sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu, kupac isključivo dobija od korisničkog servisa.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Jedan od načina za ostvarivanje potrošačkih prava jeste vansudsko rešavanje sporova. Ukoliko potrošač nije zadovoljan ishodom rešavanja reklamacije koju je uložio trgovcu, potrošački spor se može rešiti vansudskim putem uz pomoć trećeg lica koje, u skladu sa Zakonom i zaštiti potrošača, mora biti:

  • neutralno,
  • nezavisno i
  • nepristrasno.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je postupak predviđen za rešavanje svih vrsta potrošačkih sporova, bez obzira na vrstu i vrednost spora, a postupak je:

  • brz,
  • efikasan i
  • potpuno poverljiv.

Treće lice koje posreduje u postupku rešavanja spora između potrošača i trgovca je telo za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koje pomaže stranama u sporu da pronađu konstruktivno i kompromisno rešenje. Ova tela moraju ispuniti propisane uslove da bi se upisala na Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova koju sačinjava i javno objavljuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. U svom radu moraju slediti određena pravila i kriterijume kako bi strane u sporu imale istu mogućnost argumentacije, ali i pravovremene informacije koje se tiču kako eventualnih troškova, tako i pravnih posledica ishoda vansudskog rešavanja potrošačkog spora. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija finansira rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova isplatom finansijskih sredstava po završenom postupku.

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova dostupna je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva na sledećem linku:

https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Tok postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora

Potrošač je prethodnio izjavio reklamaciju trgovcu.
Potrošač, neposredno preko pošte ili elektronskim putem dostavlja predlog Ministarstvu,
Ministarstvo prosleđuje predlog telu za vansudsko rešavanje potrošačkog spora, najbližem mestu prebivališta potrošača ili telu za koje je Ministarstvo proceni da će postupak rešiti na najefikasniji način.
Telo za vansudsko rešavanje potrošačkog spora odlučuje o opravdanosti predloga u roku od 15 dana od dana prijema predloga.

Trgovac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova

Postupak vansudskog rešavanja sporova okončava se:

preporukom o načinu rešavanja potrošačkog spora
zaključenjem sporazuma o rešavanju spora
odlukom tela da se postupak obustavlja, jer dalje vođenje nije celishodno